Jaký způsob ježdění vybrat?

Jednotlivé hodiny (500 Kč za lekci):

Součástí lekce je příprava koně před ježděním, případně péče po ježdění.

Kurz - 4000 Kč/10 hodin:

Standardní kurz obsahuje 10 hodin. Počet hodin v kurzu mohou cvičitelé navýšit v závislosti na délce a četnosti docházky.

Hodiny v daném kurzu je třeba dojezdit do tří měsíců. Po uplynutí tří měsíců veškeré zbylé propadají. V ojedinělých případech mohou cvičitelé nabídnout alternativní řešení.

Předem dohodnuté hodiny ruší jezdec s dostatečným předstihem.

Pokud jezdec nedorazí na předem sjednanou hodinu, nebo tuto hodinu zruší až v den ježdění, je hodina automaticky počítána za odježděnou.

V den ježdění jezdec pomáhá (podle svých časových možností) s péčí o koně.

Jezdec se zúčastní jednou měsíčně brigády (přítomnost cca od 11 do 18 hod), případně po dohodě s cvičitelem zvolí alternativní náhradu.

Členství v klubu (2500 Kč měsíčně):

Nárok na členství v klubu má pouze jezdec, který absolvuje dva desetihodinové kurzy a cvičitelé ho považují za schopného samostatně se postarat o koně.

Členství v klubu je dlouhodobé, v kalendářním roce je třeba docházet a uhradit poplatky minimálně 11 měsíců v roce.

Dny docházky si členové dohadují s cvičiteli, v závislosti na vytíženosti koní.

Předem dohodnuté hodiny ruší jezdec s dostatečným předstihem.

Jezdec má nárok na 8 jezdeckých nebo nejezdeckých lekcí v měsíci (pokud jsou k dispozici volní koně, může jich být i více). V případě, že je jezdec dlouhodobě nemocný nebo nejsou volní koně, dohodne si jezdec s cvičiteli alternativní řešení.

Pokud jezdec nedorazí na předem sjednanou hodinu, nebo tuto hodinu zruší až v den ježdění, je hodina automaticky počítána za odježděnou.

V den ježdění jezdec pomáhá (podle svých časových možností) s péčí o koně.

Jezdec se zúčastní jednou měsíčně brigády (přítomnost cca od 11 do 18 hod).

Jezdec je povinen jednou za tři měsíce pomáhat při kování koní (všední den dopoledne).

Podmínky přerušení členství je třeba individuálně dohodnout s cvičitelem.