Stáj Valento

Stáj Valento jsme založili v roce 2002 po našem přestěhování na Slapy a pojmenovali jsme ji po koni, který s námi žil deset let a mnoho nám dal. Důvody, proč naše stáj vznikla, byla jednak touha vrátit lidem vytrácející se úctu ke koním i jiným zvířatům a také poskytnutí druhé šance několika koním s pohnutým osudem. V naší stáji klademe důraz především na slušné a správné zacházení s koňmi a respektování jejich osobnosti. Snažíme se vštípit jezdcům úctu ke koním, správné základy ježdění i péče o koně. Doufáme, že jezdci, kteří se u nás učí jezdit, i nadále, až od nás odejdou nebo budou mít koně vlastní, budou svého koňského kamaráda využívat s ohledem na jeho charakter a zdravotní stav. Věříme, že základy získané u nás naše jezdce do budoucna připraví na to, aby koně nepřetěžovali, nezacházeli s nimi neodborně a nezanechávali za sebou zvířata zdravotně nebo psychicky postižená.

Koně, kteří v naší stáji žijí, jsou zde nastálo, jsou členové rodiny a nepřipadá v úvahu, že by byl některý z nich z jakéhokoli důvodu prodán. Většina z těchto koní má za sebou pohnutou minulost, někteří byli týráni a trpí různými handicapy následkem špatné péče. V naší stáji nalezli nový domov a dostali druhou šanci dokázat, že zdaleka ještě nejsou odepsáni. Snažíme se ukázat, že i ne zcela zdravý kůň může být výborným přítelem a učitelem. Koně využíváme s ohledem na jejich zdravotní problémy, mají pravidelný pohyb pod sedlem i ve výbězích, nejsou přetěžováni.

Samozřejmě se snažíme zajistit co největší bezpečnost při pohybu dětí a začátečníků kolem koní, naši koně nekopou ani nekoušou, pády a případné úrazy se snažíme omezit na minimum. Při výuce jezdců čas od času narážíme na to, že pokroky nejdou tak rychle, jak si všichni zúčastnění přejí. Na koni se ale nikdo nenaučí dobře jezdit za pár dní. Snažíme se nároky na jezdce přizpůsobovat jeho dovednostem a na nikoho neklademe nesplnitelné požadavky. Avšak každý, kdo přijde do styku s koňmi, si musí uvědomit, že kůň není poslušný stroj. Je to živé zvíře s vlastní osobností, ale také s vrozenými instinkty, které mohou kdykoli převážit nad jeho ochotou spolupracovat.